Welkom op de website van wijkcentrum De Lommerd

Adres
De Lommerd
Spijkerstraat 185A
6828 DC Arnhem

 


Zomervakantie 2021

De Lommerd is van 26 juli t/m 4 september gesloten voor reguliere activiteiten vanwege zomervakantie.


Heropening

Sinds 7 juni 2021 is wijkcentrum De Lommerd weer open, na een langdurige sluiting wegens de corona-pandemie. De verschillende sociaal-culturele activiteiten zijn mondjesmaat weer van start gegaan. Na een lange sluiting hopen we nu opnieuw een laagdrempelige, centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners te zijn.
De Lommerd is elke werkdag geopend, van 09.00 - 17.00 uur.
De veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers blijft voorop staan. Daarom houden we ons te allen tijde aan de nog geldige coronamaatregelen, en vragen we u om bij uw bezoek de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
We zijn heel blij dat onze deur weer voor iedereen open kan staan. Wees welkom!


Wat is De Lommerd
De Lommerd is een wijkcentrum. Het is een ruim opgezet multifunctioneel, onafhankelijk en ongesubsidieerd wijkcentrum. Sinds 2010 is De Lommerd in beheer bij de wijkbewoners en de “Stichting Programma en Beheer de Nieuwe Lommerd”. Deze stichting PBNL is verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie, maar ook voor het aanbod van sociaal-culturele activiteiten samen met de wijkbewoners en met de huurders van ruimtes in De Lommerd.
In het voorste centrale gedeelte (het Voorplein) is een ruime bar: na een bijeenkomst een prettige ambiance voor ontspanning en nader onderling contact. Het gehele pand is rookvrij.


Doel
De Lommerd stelt zich ten doel een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek van de wijk Spijkerkwartier in Arnhem te zijn. Enerzijds om bewoners uit de wijk en van daarbuiten in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten, anderzijds om de uitwisseling van creatief, sociaal en economisch kapitaal mogelijk te maken.

Missie
De Lommerd wil bijdragen aan het versterken van de wijkcohesie en wijkeconomie in het Spijkerkwartier.

Verhuur
De Lommerd biedt verschillende ruimtes te huur aan voor het geven van bijvoorbeeld een cursus, als oefenruimte of voor vergaderingen. De functie van het gebouw als laagdrempelig centrum van de wijk heeft inmiddels weer volop vorm gekregen. Diverse burger- of wijkinitiatieven vinden weer plaats in De Lommerd en hebben daar soms ook hun oorsprong. Het Voorplein en Achterplein lenen zich als centrale grote ruimtes prima voor bijeenkomsten van grotere (bewoners-) groepen.

Contact
Adres: Spijkerstraat 185A, 6828DC Arnhem

E-mail: info@lommerd.nl
Telefoon:
026 - 44 23 549 of 06 512 325 13.

Voor alle informatie over de huidige stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden tot gebruik van één of meer ruimtes kunt u contact opnemen met de beheerders via email aan dhr. Menno Ketel.

Openingstijden
Normale openingstijden: op werkdagen geopend van 09.00 - 17.00 uur.


Historie van het Wijkcentrum De Lommerd

1869.
Van origine is De Lommerd een pandjeshuis. Door de Gemeente Arnhem gebouwd in 1869 als Bank van Leening. Op één van de buitenmuren is daar nog een vermelding van te zien. In 1947 werd deze bank opgeheven. Daarna werd het pand in gebruik genomen door de Fa. G. Prins (confectiebedrijf), R.H. Cornelissen (lederwaren reparatie) en drukkerij Smit. Het pand is een gemeentelijk monument.

1978.
De gemeente Arnhem verkoopt het pand aan Stichting Rijnstad, een 'maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving'. Met als doel er een buurtcentrum voor het Spijkerkwartier in te huisvesten. In februari 1979 wordt Buurtcentrum De Lommerd geopend. Werkgroep Spijkerkwartier en een opbouwwerker krijgen er hun plaats. In 1979 vestigt Peuterspelzaal De Lapjeskat (SPA, Stichting Peuterspeelzalen Arnhem) zich in DL. Tot op heden (2020) huren zij nog een ruimte in De Lommerd.

2003/2004.
Met veel inzet van buurtbewoners wordt in het achterste deel van De Lommerd een tweede verdieping ingebouwd en waar enkele vergaderzalen en werkruimtes ingericht worden.

2009.
In de loop der tijd verwaarloost Stichting Rijnstad het buurthuis qua onderhoud en als functie van buurthuis voor de wijk. Na een subsidiekorting door de Gemeente Arnhem dreigt Rijnstad het pand in 2009 te verkopen.

2010.
Een aantal wijkbewoners neemt het initiatief het buurtcentrum weer een plaats als laagdrempelig ontmoetingscentrum in de wijk te geven. Daarvoor is Stichting Beheer en Programma de Nieuwe Lommerd (St. PBNL) opgericht. Het pand is in eigendom gekomen van Volkshuisvesting, een Arnhemse woningcorporatie die het initiatief ondersteunt.

2015.
In 2015 is het grootste deel van het achterstallig onderhoud inmiddels weggewerkt en wordt het pand van binnen duurzaam gemoderniseerd. Het enthousiasme om permanent een ruimte in De Lommerd te huren is groot. Kleine bedrijven en organisaties huren er graag een ruimte. Maar ook een grotere organisatie als Stichting Wijkteams Arnhem huurt, ter huisvesting van het Wijkteam CSA, enkele ruimtes in De Lommerd. Met de inkomsten uit deze permanente verhuur is de Stichting PBNL in staat de vaste lasten zoals huur en energie op te brengen. Na een bescheiden startsubsidie van de Gemeente Arnhem is vanaf 2014 tot op heden St. PBNL in staat zonder enige subsidie te functioneren.

2021.
Dit jaar staan aanpassingen aan de gevels op het programma. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers verbeteren en het plaatsen van extra ramen.